Ochrana soukromí a osobních údajů

Ochrana soukromí a osobních údajů

Ochrana soukromí a osobních údajů

Ochrana soukromí a osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

Tento dokument je nedílnou součástí smluvní dokumentace vztahující se k provozování webových stránek www.footballtime.cz (eventuálně jiných domén, které vlastníme za tímto účelem) a mobilní aplikace FootballTime. Pojmy zde použité mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Obchodních podmínkách FootballTime, ledaže jsou zde výslovně definovány jinak.

Ochranu osobních údajů považujeme za zásadní záležitost. Proto v co největší míře dbáme na to, aby s nimi bylo vždy nakládáno v souladu s právními předpisy a s náležitým respektem k zájmům a ochraně soukromí našich uživatelů. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout vám srozumitelné a ucelené informace o zpracování osobních údajů, zejména o tom:

  • Proč osobní údaje zpracováváme
  • V jakém rozsahu a jakým způsobem je zpracováváme
  • Kdo všechno se podílí na zpracování údajů a komu lze údaje předávat
  • Jaká jsou vaše práva při zpracovávání údajů

Správcem osobních údajů jsou fyzické osoby podnikající Jakub Hruška, IČO:  03208699, a Václav Hruška, IČO: 87290677, oba adresou Mšenská 3922/6, Jablonec nad Nisou, Česká republika.

Veškeré zpracování je zabezpečeno a jsou učiněna odpovídající technická a organizační opatření (bezpečnostní a ověřovací opatření, firewall, antivirová ochrana, omezení přístupu na pověřené osoby).

Proč údaje potřebujeme

  1. Použití aplikace a webu

Aplikaci a web můžete využívat i bez registrace, a to včetně přidání oblíbených týmů a soutěží. V takovém případě je použití aplikace anonymní. Pro některé funkce Aplikace ale potřebujeme vaší identifikaci. O registraci vás požádáme, pokud budete chtít tipovat zápasy nebo doplňovat chybějící výsledky odehraných zápasů.

Pokud se rozhodnete tipovat výsledky zápasů, bude váš profil zobrazen v pořadí tipérů. Vaše tipy budou vidět i pro ostatní uživatele. Toto nastavení si můžete kdykoli změnit a své tipy ostatním znepřístupnit. 

Stejně tak si můžete po registraci nastavit notifikace, které chodí po odehrání zápasů sledovaných týmů nebo soutěží.

Naším cílem je poskytovat vám naše služby v co nejširší a nejlepší možné podobě. Informace o využití Aplikace budeme tedy zpracovávat i pro 
zlepšování našich služeb, ochranu uživatelů a Obsahu a v případě potíží s jejím užíváním pro jejich vyřešení (z tohoto důvodu může být nezbytné sledovat aktivitu uživatelů v rámci Produktu). Pro tento účel vás také můžeme kontaktovat na zadané kontakty.

V rámci Aplikace je možné přizvat další osoby a poslat jim odkaz na stažení aplikace. Podle způsobu zaslání pozvánky bude potřeba uvést kontaktní údaje této osoby. Jelikož předpokládáme, že půjde o vaše přátele a známé osoby, máme za to, že o tom budou informováni, že s tím souhlasí a že jim můžeme jednorázový odkaz na naši Aplikaci bez problémů zaslat.

V případě, že by v budoucnu došlo k převodu nebo přechodu práv a povinností (a to jakýmkoli právně možným způsobem) z nás (Provozovatele) na jiný subjekt, dojde též k převodu databází souvisejících v nejširší možné míře s provozem Produktu. Uživatelé jsou si tohoto vědomi a souhlasí s tím, že všechny údaje zůstanou nadále v oprávněném užívání našeho nástupce. Nástupce se však vždy před převodem práv závazně přihlásí k dodržování pravidel zpracování osobních údajů v odpovídajícím rozsahu.

  1. Další důvody zpracování

V některých případech vyžadují zpracování vašich údajů přímo právní předpisy (např. účetnictví, daně, kontroly státních úřadů). Stejně tak může dojít ke zpracování osobních údajů za účelem ochrany vašich nebo našich práv a právem chráněných zájmů. Takové zpracování se provádí po dobu nezbytně nutnou pro splnění jeho účelu.

V případě elektronické komunikace jsme oprávněni Vaše maily uchovat v případě, že je to důležité pro některý z výše uvedených důvodů (zejména pro potřebu pozdějšího prokazování sdělených skutečností).

  1. Zpracování anonymizovaných dat

Pro účely obchodních, statistických, reklamních nebo jiných obdobných analýz a služeb může docházet ke zpracování anonymizovaných dat našich uživatelů, a to i prostřednictvím třetích osob. V tomto případě nejde o vaše osobní data, ale jen o soubory agregovaných údajů, které slouží ryze pro sledování různých ukazatelů a hodnot. Třetím stranám nebudou předávány vaše osobní údaje (jméno, email apod.).

V současné době využíváme analytické nástroje spol. Google (cookie první strany). Více o využití dat Google naleznete na www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/. Nevyužíváme reklamní ani trackovací cookies třetích stran.

  1. Novinky, informace a obchodní nabídky

Pokud jste se zaregistrovali, můžeme vám emailem čas od času poslat aktuální informace o fungování našeho Produktu a služeb, případně dalších našich službách (tzv. přímý marketing). Pokud tyto zprávy nechcete dostávat, můžete se z odběru odhlásit pomocí odkazu obsaženého v každé zaslané zprávě.

 

 

Rozsah a způsob zpracování údajů

Zpracováváme vaše identifikační a popisné údaje. Pro registraci je nezbytné jméno, email a heslo. Dále můžete přidat doplňující informace jako rok/datum narození, nebo město. V rámci fungování Produktu k vašemu účtu připojujeme informace o oblíbených týmech a soutěžích a výsledky vašeho tipování.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole.

 

Analytické nástroje

Abychom Vám mohli poskytovat služby přizpůsobené vašim potřebám, používáme tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) k uchovávání a příležitostnému sledování vašich návštěv Produktu. Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve vašem počítači pro účely zaznamenávání. Cookies se používají k usnadnění navigace po webových stránkách. Po zavření vašeho prohlížeče, platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na vašem pevném disku po delší dobu.
Ukládají se informace o webové stránce, prohlížeči a uživateli (lokace na základě IP adresy, která se ale neodesílá; a jazyk). Ukládá se rovněž rozlišení vaší obrazovky a zjišťuje se, zda je ve vašem prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies. Cookies můžete obvykle odstranit nebo odmítnout tak, že se řídíte pokyny v podpůrném souboru svého internetového prohlížeče. Pokud však odstraníte cookies, nemusíte mít možnost plně využívat všech aspektů služby Produktu.

Můžeme též shromažďovat údaje při využití Produktu pomocí internetových beacons. Tyto naváděče jsou elektronické obrázky, které lze užívat v souvislosti se službami nebo v zasílaných e-mailech. Beacons se využívají k předávání cookies, k počítání návštěv a k sdělení, zda byl nějaký e-mail otevřen a vyřízen. Můžeme rovněž shromažďovat informace o vašem mobilním zařízení či počítači nebo o jiném přístupovém zařízení ke zmírnění rizik a k prevenci podvodů.

 

Příjemci údajů

Osobní údaje mohou zpracovávat smluvní partneři, kteří se podílejí na zajištění našich služeb a kteří dodržují pravidla ochrany osobních údajů. Jedná se o zejména o poskytovatele IT technologií (aplikace pro administraci Aplikace, správu e-mailových zpráv, CRM systémy apod.), dodavatele služeb nezbytných pro provoz společnosti (administrativa, správa účtů a plateb, vymáhání dluhů, komunikace apod.), poskytovatele specializovaných služeb (právní, konzultantské, finanční, HR atp.) nebo obchodní zástupce.

K administraci Aplikace a webových stránek používáme společnost Digimadi.cz. Pro analytické nástroje používáme spol. Google.


Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z poskytování a používání Produktu, tj. vždy minimálně po dobu trvání registrace. Dále probíhá zpracování po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas (je-li potřeba).

 

Práva na ochranu osobních údajů
Můžete nás požádat o informace o zpracování, o opravu nepřesných údajů nebo výmaz údajů, máte právo na omezení zpracování, právo na uplatnění námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu, nebo proti automatizovanému rozhodování (vč. profilování), právo na přístup k údajům (kopii údajů) a přenositelnost a právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontakt pro žádosti a dotazy týkající se osobních údajů: info@footballtime.cz.


Na závěr bychom vás rádi upozornili, že použití internetu s sebou nese určitá rizika. Úplnou bezpečnost na internetu nelze zaručit. Při využití veřejných nebo nechráněných komunikačních sítí může být přenos dat ovlivněn událostmi mimo náš dosah, jako jsou cílené zásahy neoprávněných osob apod. Za takové události, při kterých může dojít ke zneužití osobních údajů, nemůžeme odpovídat. Při uvádění Vašich údajů prostřednictvím internetu buďte proto obezřetní.Vyhrazujeme si právo tento dokument v průběhu poskytování služeb Produktu měnit, a to bez předchozího souhlasu uživatelů. Nové znění bude dostupné v Produktu. Použitím Produktu po datu změny tohoto dokumentu vyjadřuje uživatel s jeho novým obsahem souhlas.

 

Kontakt: info@footballtime.cz

Datum účinnosti: 25.5.2018

MOJE SOUTĚŽE


Zatím nemáš žádnou oblíbenou soutěž a to je škoda. Naprav to a najdi si ji.
Přidat soutěž
MOJE TÝMY


Zatím nemáš žádný oblíbený tým a to je škoda. Naprav to a najdi si ho.
PŘIDAT TÝM
MOJE TIPY

Ty sis ještě netipnul? Nazuj si kopačky a pojď na to!
STATISTIKA TIPŮ
0
SPRÁVNÝCH
0
CELKEM
0
ŠPATNÝCH
0%

ÚSPĚŠNOST

POŘADÍ TIPOVAČKY
Enjoyed with Digimadi.cz